Chiều ngày 25 tháng 1 năm 2024, Bệnh viện Mắt và Da liễu tiến hành hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.