Ngày 11.3, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống ma túy (PCMT) trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030.

 

Theo đó, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030. Chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an cấp huyện, cấp xã phối hợp với các đơn vị của ngành Giáo dục cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình phối hợp; gắn trách nhiệm và đôn đốc thực hiện công việc được phân công theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy các cấp tăng cường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy tại các cơ sở giáo dục…

 

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phối hợp; hướng dẫn, chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Tổ chức nắm thông tin về thực trạng tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy tại các nhà trường. Chủ động phối hợp với Công an tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê danh sách cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên có liên quan đến tệ nạn ma túy để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cai nghiện hoặc tổ chức quản lý theo quy định đối với các trường hợp là cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nghiện ma túy hoặc sử dụng trái phép chất ma túy; kịp thời phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ sử dụng trái phép chất ma túy để tư vấn, giúp đỡ. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ Đoàn, Đội các nội dung về phòng, chống ma túy và hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa để thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các nhà trường. Tăng cường trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy.

 

Sở Y tế; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác xác định tình trạng nghiện; tổ chức tập huấn, trang bị phương tiện, cơ sở vật chất cho Trạm y tế cấp xã, đảm bảo đáp ứng nhu cầu công tác xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn, nhất là tại các khu vực có nhiều cơ sở giáo dục, tập trung đông học sinh, sinh viên. Chủ động, phối hợp với các cơ sở giáo dục trong việc tổ chức cai nghiện ma túy cho các trường hợp người nghiện là cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên theo quy định. Tạo cơ chế phù hợp để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi; các hình thức cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

 

 Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình phối hợp tại địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Nguồn: Thu Hương