Chiều ngày 8/3/2024, Bệnh viện Mắt và Da liễu kỉ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ.